Obchodní podmínky
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní a reklamační podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě A-keramika, jehož provozovatelem a dodavatelem zboží je firma ProCeram a.s., IČO: 28000510, DIČ: CZ28000510 a při ostatních nákupech na základě objednávek uzavíraných formou e-mailové korespondence, telefonicky či písemně zaslaných objednávek u výše uvedeného provozovatele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele (prodávajícího) a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Uvedené obrázky u produktů a u případných referenčních fotografií jsou ilustrativní. Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou považovány za závazné. Podáním (odesláním) objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. V případě, že je zboží nestandardní povahy či se jedná o zakázkové zboží (speciální typy skel, úprava keramiky, náhradní díly atd.), bude požadována záloha v minimální výši 50 % z ceny zboží. Pokud nebude tato záloha zálohovou fakturou zaplacena, nedojde k objednání zboží a vytvoření kupní smlouvy. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Upozornění k objednávkám!

Pro veškeré doplňující údaje k objednávkám, např. pro upřesnění objednávané barvy, typu nebo provedení výrobku (pokud toto není dostatečně dáno přímo položkou katalogu) nebo pro případné další upřesňující údaje, vzkazy a požadavky na prodávajícího je určeno okno, které se zobrazí v dolní části formuláře při vyplňování způsobu dopravy a platby zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem objednávky či jiným způsobem předepsaných údajů a náležitostí. Podáním objednávky zároveň kupující vyjadřuje souhlas s jejím obsahem.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu nebo zasláním jiné, výše uvedené formy objednávky, kupující dává dodavateli souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré poskytnuté údaje budou využity pouze k výše uvedeným účelům a nebudou předávány třetím osobám (vyjma situací vyžadovaných zákonem).

III. Platební podmínky, expediční lhůty, přepravné a balné

Zboží je zasíláno na dobírku, není-li při objednávce sjednáno jinak. K zásilkám nejsou účtovány žádné příplatky za způsob platby. Při objednávce zboží, které je na objednávku, budete vyzváni k uhrazení zálohové faktury ve výši min. 50 % ceny objednaného zboží na účet firmy ProCeram a.s., č.ú. 2106917756/2700 (Unicredit Bank Czech Republic, a.s.). Zboží bude objednáno po jejím uhrazení. 

Přehled cen dopravy:

Zde jsou uvedeny pouze základní podmínky přepravy námi nabízeného sortimentu. Podrobné informace o cenách a způsobech přepravy naleznete v sekci Vše o nákupu - Způsoby doručení - bod č. 3 a č. 4.

 

Paletová přeprava (obklady, dlažby, vany, sprchové kouty, sanitární technika)

Službu Paleta využíváme na většinu zásilek, zejména při zasílání křehkých nebo objemnějších produktů, kdy máme odzkoušeno, že Vám zásilka dorazí v pořádku a neponičená. Tímto speciálním typem dopravy zasíláme obklady, dlažby, dekorace, mozaiky, listela, sanitární techniku (WC, bidety, pisoáry...), ale také vany, sprchové kouty, sprchové vaničky, stavební lišty, koupelnové radiátory, koupelnový nábytek apod.

Cena dopravy:

Při nákupu nad 9.900 Kč s DPH  = 0 Kč

Při nákupu zboží do 9.900 Kč s DPH = výpočet dle váhy zboží, cena se zobrazí v košíku

V případě, že budete chtít zakázku rozdělit na několik závozů, nebo budete k závozu potřebovat speciální druh přepravy, např. auto s hydraulickou rukou atd., bude cena dopravy kalkulována individuálně.

V případě volby zaslání zboží na dobírku je důležité mít připravenou patřičnou hotovost přesně. Řidiči ve většině případů nemají na vrácení a není to ani jejich povinností. Děkujeme za pochopení.

Balík (pouze vybrané vodovodní baterie, koupelnové doplňky a technické příslušenství)

Do 50 kg = 121 Kč s DPH

Dobírka = 37 Kč s DPH

V případě volby zaslání zboží na dobírku je důležité mít připravenou patřičnou hotovost přesně. Řidiči ve většině případů nemají na vrácení a není to ani jejich povinností. Děkujeme za pochopení.

 

Osobní odběr

Osobní odběr centrální sklad = 0 Kč

Osobní odběr výdejní místa = 0 Kč 

Podrobný seznam výdejních míst naleznete zde.

Expediční lhůty:

Zboží, které je skladem na centrálním skladu v Plzni, expedujeme nejpozději třetí pracovní den. Zboží, které je skladem na externím skladu pak nejpozději do 14 dní. V obou případech po obdržení objednávky a až po oboustranném odsouhlasení. Expedicí zboží se rozumí předání zboží přepravní společnosti k následnému doručení na místo určení. Obvyklá dodací doba přepravní společností je 3-5 dnů od expedice. Dodavatel si však vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, pokud zboží není momentálně skladem nebo pokud se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O delší expediční lhůtě bude zákazník v každém jednotlivém případě vždy neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky. V případě zaslání na výdejní místa je termín doručení přímo závislý na potřebách závozu jednotlivých středisek.

Pokud část z objednaného zboží není momentálně skladem nebo je nutné je zakázkově vyrobit, bude celá objednávka pozastavena a zákazník bude informován o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné (dopravné) za druhou zásilku.

V akutních případech je dodavatel schopen na telefonickou žádost zákazníka zajistit přednostní vyřízení objednávky. Při přednostním vyřizování objednávky jsou zákazníkovi po odsouhlasení účtovány vícenáklady s tím spojené.

Dodavatel si vyhrazuje právo, že v případě nadměrné velikosti, váhy nebo větším počtu balení objednaného zboží nebo v případě nadstandardního požadavku zákazníka na způsob či termín dodání (např. dodání mimo běžnou provozní dobu) bude dopravné sjednáno individuálně. Vždy však bude se zákazníkem předem dohodnuto a jím i odsouhlaseno.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za nedodržení obvyklé dodací lhůty.

IV. Nedoručené zásilky

Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (přepravce adresáta nenašel, nevyrozuměl o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal atd.), bude zákazník o této situaci informován (zpráva e-mailem, SMS či telefonicky - v závislosti na dostupném kontaktu) se žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy. Není-li na zákazníka k dispozici ani jeden z výše uvedených kontaktů, bude objednávka stornována. Bude-li zákazníkem požadováno opětovné odeslání zásilky, doúčtuje se k celkové ceně zásilky manipulační poplatek ve skutečné výši poštovného či dopravného. Pokud zákazník na výzvu v uvedeném termínu neodpoví či zásilku odmítne, objednávku stornujeme. Zákazníka, je-li to možné, na storno objednávky upozorníme. V tomto případě bude další nákup tohoto zákazníka možný pouze po zaplacení úplné ceny příští objednávky předem (převodem na účet či poštovní složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky bude zrušeno.

V. Reklamace

Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných výrobců, dovozců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

Poškozené obaly (promočené, s výskytem možné plísně)  u outletového zboží

U outletového zboží se může stát, že vlivem delšího skladování u dodavatele mohou být obaly promočené, s výskytem možné plísně. Takto promočený, poškozený obal nemá vliv na kvalitu samotného zboží. Proto u outletového zboží je nutné tuto skutečnost brát v potaz a reklamaci zásilky z důvodu takto poškozených, promočených obalů nebude vyhověno.

Upozornění v případě nákupu zboží ve II. jakosti

Obklady a dlažby do druhé jakosti zařazuje samotný výrobce na základě svých výstupních kontrol. Při nákupu zboží ve druhé jakosti je potřeba brát ohled na to, že v jednotlivých paletách/i baleních se mohou vyskytovat produkty různých šarží (výrobky mohou mít rozdílné barevné tonality a kalibry) a mohou se zde vyskytovat drobné vady na povrchu dlažby/obkladu. Toto je třeba zohlednit i při samotné pokládce např. tím, že dlažby/obklady jiné šarže použít na dořezy, sokly apod., popř. položit do jiné místnosti, kdy nebude na první pohled patrné, že je mezi nimi rozdíl popř. pokud se jedná o pokládku v jedné místnosti, tak je položit do míst, kde nebude znatelný rozdíl (rohy, na místo, kde je plánovaný nábytek apod.) popř. z tohoto případu udělat přednost, a to umístěním např. jiné šarže do jakéhokoliv obrazce (čtverec, obdelník…), pruh přes celou šíři místnosti, pruh ala šachovnice, pokládka podél stěn apod. Je tedy nutné provést detailní kontrolu celé dodávky ještě před samotnou pokládkou!

Výše popsané jsou přirozené vlastnosti obkladových prvků II. jakosti a není možné z těchto důvodů zboží reklamovat. Větší poškození, jako například odlámané rohy, praskliny, nebo rozbitá dlažba do II. jakosti nepatří a reklamace proběhne standardním způsobem.

Záruční doba:

Na dodávané zboží se vztahuje záruční doba dle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční doba činí 24 měsíců a začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím.

Záruka se nevztahuje na:

  • vady způsobené neodbornou instalací, úpravou výrobku či jeho modifikací nebo jeho používáním nesprávným způsobem v rozporu s návodem k použití
  • vady způsobené běžným opotřebením výrobku, jeho mechanickým poškozením nebo vady způsobené v důsledku živelných pohrom (např. úder blesku, oheň, voda) nebo působením nestandardních jevů (např. přepětí v síti apod.)
  • produkty ze vzorkovny

Reklamace vlivem dopravy

Uplatňuje se přímo u přepravní společnosti, která zásilku dodávala. Zásilku, která má viditelně poškozené balení, je možné převzít s výhradou a s řidičem sepsat tzv. Zápis o škodě + ve výhradě uvést poškozené balení. Řidič dle podmínek přepravní společnosti nemá povinnost vyčkat na místě zásilky na její kompletní převzetí, proto doporučujeme při sebemenším podezření sepsat výše zmiňovaný Zápis o škodě. Následně zkontrolujte obsah balení, a pokud je zboží poškozené, neprodleně (do 2 pracovních dní) informujte přepravní společnost i nás. Přepravní společnost je povinna zahájit reklamační řízení.

V případě, že zboží není viditelně poškozené při převzetí a jeho poškození zjistíte až při rozbalování (platí také i při viditelném poškození balení, které bylo přijaté s výhradou), je potřeba aby se se zbožím již dále nemanipulovalo. Je nutné provést kompletní fotodokumentaci. Bez řádné fotodokumentace nemůže být reklamace uznána.

Zašlete nám na adresu shop@a-keramika.cz fotky: etiketu obalu zásilky, poškození obalu zásilky, výplně zásilky (je-li součástí), poškození obsahu zásilky, manipulační značky (červená páska s černým nápisem ´fragile´). Poškozenou zásilku nám neposílejte zpět, náhradu či jiné vypořádání s Vámi bude řešit přímo přepravní společnost popř. náš pracovník e-shopu.

Reklamační řád pro vyřizování práv z odpovědnosti za vady prodané věci v případech, kdy kupujícím je konečný spotřebitel

1. Tento reklamační řád řeší vyřizování práv z odpovědnosti za vady prodávané věci (zboží), ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dále v souladu s ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

3. Kupující je povinen prodávanou věc s potřebnou péčí při převzetí ihned prohlédnout, což platí přiměřeně i v těch případech, kdy vady prodávané věci jsou zjistitelné až po otevření obalu kupované věci. Kupující může požadovat, pokud to povaha věci připouští, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby mu byla její činnost předvedena.

4. V případě, že věc při převzetí kupujícím má zjevné vady, tj. není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny prodávané věci nebo od smlouvy ustoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo mohl vědět, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

5. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věcí v záruční době (záruka). Záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců. V případě, že výrobce poskytuje na výrobek záruční dobu delší než je zákonem stanovených 24 měsíců, je možné uplatňovat vady z prodaného zboží i v takové lhůtě, ale pouze v takovém případě, kdy budou dodrženy podmínky možnosti reklamace stanovené výrobcem. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Máli koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a v čas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

6. Záruka na prodané věci se nevztahuje na opotřebení věci způsobené její obvyklým používáním.

7. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo v návodu k ní vyznačena lhůta použitelnosti zboží a pokyny, vymezující oblast a způsob použití prodané věci, nelze uplatnit záruku v případech, kdy byla prodaná věc použita po uplynutí této lhůty, nebo nebyly splněny pokyny návodu.

8. Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo a dále identifikaci a množství prodané věci a datum prodeje. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci, obsahující uvedené údaje.

9. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, a to bez zbytečného odkladu, kdy měl možnost si věc prohlédnout, nejpozději však do uplynutí stanovené záručí doby. Kupující je povinen reklamovat zjištěné zjevné vady prodané věci zásadně před jejím použitím (zabudováním do stavby). Na reklamace barevných a rozměrových odchylek, vad povrchové úpravy a jiných zjevných vad prodané věci po jejím použití (zabudování do stavby) nelze brát zřetel.

10. Koupi reklamované věci je kupující povinen prokázat záručním listem nebo dokladem o nákupu a podle možnosti předložit i vadnou věc k posouzení nebo jinak umožnit prodávajícímu prohlídku předmětu reklamace.

11. Ve včasné reklamaci musí kupující jednak vytknout konkrétní vadu (vady) pro dané věci, resp. označit vadné vlastnosti věci či okolnosti, které brání jejímu použití, jednak musí sdělit, jaké konkrétní právo z vadného plnění vůči prodávajícímu uplatňuje.

12. Splní-li kupující předpoklady pro reklamaci vady podle tohoto reklamačního řádu, prodávající příjme reklamaci k vyřízení; v opačném případě reklamaci odmítne. V jednoduchých případech prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Osobou kompetentní k rozhodnutí o odmítnutí reklamace na straně prodávajícího je ředitel obchodního střediska prodávajícího nebo jím pověřený pracovník.

13. Jde-li k oprávněné reklamaci o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupit od kupní smlouvy.

14. Jde-li v oprávněné reklamaci o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí se považuje, pokud se stejná vada vyskytne znovu po předchozích třech opravách. Za větší počet vad lze v závislostech na okolnostech konkrétního případu považovat alespoň čtyři vady věci, kdy kupující pro tento větší počet vad nemůže věc dlouhodobě užívat, takže od něho nelze spravedlivě požadovat, aby nadále trpěl takové omezení.

15. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

16. Práva z odpovědnosti za vadné plnění, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna záruční době.

17. Dojde-li k výměně zboží na základě uznané reklamace, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

18. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

19. V připadě, že budete námi dodávané zboží chtít reklamovat, zašlete nám nejprve na adresu shop@a-keramika.cz stručný popis závady a náš pracovník Vám do tří pracovních dnů sdělí další postup.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. A to za předpokladu, že zboží nebylo používáno ani žádným způsobem poškozeno a je vráceno v originálním nepoškozeném balení, včetně veškeré přiložené dokumentace (záruční list, návod k použití atd.).

Příslušný formulář naleznete níže.

Odstoupení od kupní smlouvy

VII. Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Hodnocení obchodu na Zboží.cz